Uppdaterad information gällande förändringar i kanalutbudet

Tv6 kommer utgå från utbudet och kommer ske tidigast den 31/10 2021.

Uppdaterad information om ändringen finns på https://www.tele2.se/fastighetsagare/kanalforandring

Mvh Styrelse