Om föreningen

Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheten:
Enen 3


Fastighetens adresser är:
Celsiusgatan 13 A-C, Föreningsgatan 54 A-C samt Bertrandsgatan 2 A-F

Fastigheten innehåller:
70 st bostadsrättslägenheter
5 st bostadsrättslokaler
3 st hyreslokaler

I fastigheten finns:
9 st trapphus
6 st fd torkvindar
3 st fd piskbalkonger
2 st tvättstugor
1 st gemensamhetslokal (Ekroten)
1 st styrelserum samt verkstad
1 st fd mangelrum

Föreningens 70 st bostadsrättslägenheter fördelar sig enligt följande:
2 st             1 r o k
38 st           2 r o k
30 st           3 r o k

Total lägenhetsyta 4´639 kvm (medelyta 66 kvm)
Total lokalyta 2´025 kvm (varav 532 kvm bostadsrättslokaler)
Föreningens byggnad färdigställdes år 1948