Om föreningen

Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheten:
Enen 3


Fastighetens adresser är:
Celsiusgatan 13 A-C, Föreningsgatan 54 A-C samt Bertrandsgatan 2 A-F

Fastigheten innehåller:
71 st bostadsrättslägenheter
4 st bostadsrättslokaler
3 st hyreslokaler

I fastigheten finns:
9 st trapphus
2 st källardelar (källare)
4 st vindsdelar (vind)
2 st tvättstugor med torkrum
1 st gemensamhetslokal (Ekroten) + gästrum
1 st styrelserum samt verkstad
5 st fd. torkvindar ombyggda till förråd
3 st fd. piskbalkonger ombyggda till förråd
1 st fd mangelrum

Föreningens 71 st bostadsrättslägenheter fördelar sig enligt följande:
2 st             1 r o k
38 st           2 r o k
31 st           3 r o k

Total lägenhetsyta 4.736 m² (medelyta 67 m²)
Total lokalyta 1.666 m² (varav 435 m² bostadsrättslokaler)

Föreningens byggnad färdigställdes år 1948