Mäklarinformation (FAQ)

Mäklarinformation - Dina frågor och våra svar

 

Här har styrelsen i Brf Eken sammanställt vanliga frågor tillsammans med stadens mäklare. Skulle du mot förmodan ej hitta svar på din fråga går det bra att e-posta eller ringa föreningen, se "Kontakt och adresser" på startsidan.

 Uppdaterat senast: 2024-04-24

 1. Föreningens namn: HSB Bostadsrättsföreningen Eken i Malmö.
 2. Föreningens organisationsnummer: 746000-5270
 3. Fastighetsbeteckning: Enen 3
 4. Adresser: Celsiusgatan 13 A-C, Föreningsgatan 54 A-C samt Bertrandsgatan 2 A-F.
 5. Ekonomisk förvaltning: HSB Malmö.
 6. Styrelsen: ”Förtroendevalda”.
 7. Stadgar: ”Stadgar”.
 8. Årsredovisningar: "Årsredovisningar".
 9. Byggår: Den 1 mars 1947 påbörjade man bygget av huset och avslutade det hösten 1948.
 10. Föreningen bildas: Redan sedan första dagen har huset tillhört Brf Eken (oktober 1948).
 11. Antal lägenheter: I föreningen finns det 71 st bostadsrätter.
 12. Antal lokaler: I föreningen finns det 7 stycken lokaler med en mycket stor variation. Av dessa lokaler är 4 st bostadsrättslokaler och 3 st som hyreslokaler (varav 1 st är lager).
 13. Tomträtt: Föreningen äger sin mark som huset står på och har således ej någon tomträtt (se även arrendeavgift nedan)
 14. Arrendeavgifter: Det finns det sedan 2011 en arrendeavgift pga. nergrävd vattenledning längs Föreningsgatan (på kommunal mark).
 15. Gemensamhetslokaler: Festlokal samt övernattningsrum finns för uthyrning.
 16. Parkering: Finns ingen parkering som Brf Eken äger eller råder över. Däremot finns det gott om gatuparkering i området runt huset samt boendeparkering som man ansöker hos Malmö Stad.
 17. Vad ingår i månadsavgiften: I månadsavgiften ingår värme, vatten och grundutbud av tv-kanaler via Tele2 (tidigare ComHem). Därtill debiteras bredband och el till självkostnad.
 18. Kabel-TV: Vi samarbetar med Tele2 (tidigare ComHem) och har ett utbud bestående av Tele2 grundutbud. Dessa ingår i avgiften, men man kan med lätthet välja till fler kanaler genom att ta kontakt med Tele2.
 19. Internet/bredband: Föreningen tillhandahåller bredband (700-1000/700-1000 Mb) via fiber i samtliga bostadsrätter genom avtal med Ownit. Föreningen debiterar bostadsrätten via avgiftsavin (obligatorisk avgift). För aktuell debitering för bredband, se prislista.
  Vill man kan man använda Tele2-internet via tv-uttaget men får då teckna eget avtal. Den obligatoriska bredbandsavgiften debiteras ändå bostadsrätten.
 20. Internet (vid överlåtelse): Vid försäljning av bostadsrätt måste säljaren säga upp sitt abonnemang hos Ownit på deras hemsida, www.ownit.se.
  Den nya medlemmen måste efter inflyttning godkänna villkoren från Ownit för att kunna börja använda bredbandsuppkopplingen.
 21. El: Föreningen har egen enhetsmätning av el från januari 2012 och därmed sker ingen fakturering från nät-och energileverantörer till medlemmarna. Brf Eken fakturerar den faktiska förbrukningen på avgiftsavin. Priset är "inklusive allt" vilket betyder att ni slipper fasta kostnader från E.On. Vid försäljning regleras kvarvarande förbrukningsavgifter genom att säljaren betalar redan debiterad el (eventuellt kan ytterligare faktura komma från HSB Malmö beroende på avgiftsperioder). Köparen skall inte betala någon förbrukning vid överlåtelsen. För aktuell debitering för elförbrukning, se prislista eller informationssida (enbart medlemmar).
 22. Brandsäkerhet: I augusti 2012 köpte föreningen in brandsläckare, brandfilt samt brandvarnare till samtliga bostadsrättslägenheter. För bostadsrättslokalerna finns ett arbetsmiljökrav där brukaren ansvarar för brandsäkerheten. Sedan tidigare finns det brandsläckare och brandvarnare i trapphusen, källaren mm.
 23. Energideklaration och OVK: Finns som PDF under fliken "Energideklaration och OVK".

  Överlåtelser och medlemskap
 24. Skickas till: Vi använder oss av HSB Malmös Överlåtelseportal för snabbare och smidigare överlåtelse. Mäklaren kan använda gamla metoder men detta kan leda till fördröjningar pga. postens hanteringar. Välj därför en mäklare som jobbar mot överlåtelseportalen för din säkerhet och snabbhet.
 25. Att tänka på innan godkännande: Föreningen gör kreditupplysning samt kräver arbetsgivarintyg och de tre senaste lönespecifikationer för samtliga sökande. Handlingar skall laddas upp till Överlåtelseportalen.
  Enligt våra stadgar så ska den/dem som köper även vara dem som bor i huset.
  Föreningen godkänner inte juridiska personer som ägare till bostadsrätter, undantaget för bostadrättslokalerna.
 26. Kontraktsskrivning: Steg 1 - Vid val av försäljning av er bostadsrätt är det viktigt att allt går rätt till. Vi rekommenderar mäklare till detta uppdrag.
 27. Tillsyn: Steg 2 - Den enkla okulära tillsynen (ej att förväxla med besiktning vilket vi inte gör) över föreningens ägandedelar skall bokas i god tid innan efterföljande steg. Det är viktigt att säljaren har gått igenom Boendepärmen flik 15 annars debiteras nytt besök. Tänk på att vid gamla badrum har ni som säljare/köpare extra förpliktelser enligt stadgar §36. Var noggrann med fuktspärr och renovera innan fuktskada uppstår. Bokningen av föreningens enkla okulära kontroll görs genom att kontakta styrelsen.
 28. Medlemskap: Steg 3 - Beviljas eller avslås på respektive styrelsemöte och är baserat på kreditupplysning samt godkänd enkel okulär tillsyn i bostadsrätten (se flik 15 i boendepärmen). Styrelsemöten äger rum cirka en gång varje månad med undantag för juli.
 29. Välkomstmöte: Steg 4 - Överlåtelseansvarig från Brf Eken bokar ett välkomstmöte med köparen som skall ske innan inflyttning i föreningen och sker i styrelserummet på Föreningsgatan 54. Här skriver köparen på kvitto för boendepärm, nyckelbrickor samt postfacksnyckel. Köparen får sedan säljarens gamla nyckelkvitto som de byter med varandra på banken vid tillträdesdagen (steg 5).
 30. Bankmöte: Steg 5 - Säljare och köpare samt mäklare gör upp affären på banken. De sista betalningarna görs (tänk på månadsavgifterna här) och kvittenser bytes mot boendepärm, nyckelbrickor samt postfacksnyckel. Elförbrukning fram till överlåtelsedagen skall inte göras upp mellan säljaren och köparen utan detta faktureras säljaren i efterhand.
  Informera även banken om att Brf Eken använder HSB Malmö för att hantera panter i föreningen.
  Alla dokument och andra frågor om panter skall skickas till: HSB Malmö, Pantbrev Brf Eken 2032, Turning Torso, 211 15 Malmö 
 31. Pantsättningavgift (per pant): Är 1% av ett prisbasbelopp och betalas av köparen.
 32. Överlåtelseavgift: Är 2,5% av ett prisbasbelopp och betalas av köparen.
 33. Medlemsandel: Då Brf. Eken är en HSB-förening måste medlemmarna i föreningen även vara HSB Malmö-medlemmar. För att bli medlem i HSB Malmö ska man betala en medlemsandel som betalas av köparen till HSB Malmö. Detta belopp återbetalas vid utträde men man kan kvarstå som medlem i HSB Malmö även efter utflyttning om man så önskar. Begäran om utträde skickas till och hanteras av HSB Malmö.
  Notera att föreningen ej kan påbörja prövningen av medlemskap i föreningen förrän medlemsandelen till HSB Malmö är inbetald så gör detta så fort som möjligt. Notera att det är HSB Malmö och inte HSB Skåne man skall bli medlem i.
 34. Vid frågor kontakta styrelsen på styrelsen@hsbeken.se

  Renoveringar
 35. Tappvattenledningar kök och badrum: Ersattes med nya 1998.
 36. Tvättstugor och torkrum: Totalrenoverades 2004, byte av tvättmaskiner och torktumlare 2023.
 37. Avloppsstammar kök och badrum: Original, dessa är dock relinande 2015.
 38. El i fastigheten: Ersattes med nya ledningar 2002 och är 3-fas i bostadsrätterna. Föreningen gick över till enhetsmätning augusti 2012 (se mer ovan under el).
 39. Tak: Renoverades 1998.
 40. Fasad: Original tegel, vissa delar (tex. entrépartier) med träpanel. Under 2021 gjordes omfogning av fasad samt underhåll av fasaddetaljer.
 41. Fönster: Originalfönster finns i hela fastigheten förutom fönster vid slopade franska balkonger (utbytta ca 1986) samt i bostadsrätterna nr. 76, 77 och 78 som är helt utbytta 2014. 
  Ommålning utvändigt av fönsterna är utförd 2014-2015.
  Mot Föreningsgatan samt Celsiusgatan finns fönster med ljuddämpande glas.
 42. Trapphus: Det finns nio trapphus som samtliga har fått en totalrenovering 2008/2009.
 43. Hissar: Hissar finns enbart i de trappor som vetter mot Föreningsgatan. Bertrandsgatan och Celsiusgatan har inga hissar. Hissarna har genomgått en totalrenovering 2012.
 44. Uppvärmning: Grundvattenvärme med naturgas som spetseffekt vid extremt kallt väder. Färdigställdes mars 2011 efter över 60 år med fjärrvärme.
  Termostater på radiatorerna byttes och injustering av värmeanläggningen gjordes 2020
 45. Ventilation: Självdrag vilket innebär bl.a. att enbart kolfilterfläkt får användas i kök. Mekanisk fläkt får inte heller användas i badrum. Det innebär också att ventilationsventiler (både till- och frånluft) inte får byggas igen.
  Infodring av självdrags- och imkanaler till ventilationen (i badrum och kök), hösten 2022
 46. Återvinning/avfallshantering: Nytt miljörum invigdes våren 2016 och finns placerat i porten på Celsiusgatan. I samband med detta stängdes sopnedkasten i trapphusen och återvinningsrummet i källaren.
 47. Gemensamhetslokal: Köket till Ekroten renoverat 2018 samt ommålning 2021.
 48. Byte av passagesystem, våren 2023.
 49. Byte av tvättmaskiner och torktumlare i tvättstugorna, hösten 2023  
 50. Pågående eller beslutade renoveringar:
  inga pågående arbeten
 51. Planerade renoveringar:
  • Renovering av fönster (beslut om åtgärd och omfattning), 2024
  • Renovering samlingslokal Ekroten (beslut av omfattning och tid), 2025-2026
  • Kontroll av statusen på radiatorer (beslut om eventuell åtgärd), 2025
  Föreningen vill påpeka att under rådande omvärldsläge och ekonomisk instabilitet ses kommande projekt och prioriteringsordning kontinuerligt över och kan komma att ändras.

  Allmänt
 52. Tvättstugor: Det finns två stycken tvättstugor vilka totalrenoverades 2004, tvättmaskiner och torktumlare utbytta 2023. Tvättstugorna ligger på Bertrandsgatan respektive Celsiusgatan och är tillgänglig mellan 08.00-23.00 fördelat på tre tvättpass per dag. Dessa är utrustad med två stycken tvättmaskiner, torktumlare och mangel. Torkrum finns i anslutning till tvättstugorna.
  Bokning sker via föreningens hemsida eller elektronisk bokningstavla.
 53. Innergård: En underbar innergård med stort trädäck med en av de totalt tre grillplatser som finns på gården. Tillsammans med gröna planeringar med avskärmade myshörnor är gården uppskattad av medlemmarna. Grillplatserna är mycket uppskattade och Brf Eken gemenskap gör att man gärna delar med sig av grillen efter användning om flera sällskap finns på gården. Detta är en underbar plats att möta sina grannar och diskutera olika saker som berör allt från himmel till jord.
 54. För de bostadsrätter med utgång mot gården skall det förtydligas att gårdsyta utanför är allmänna ytor som inte ingår i bostadsrätten eller upplåtes med någon form av nyttjanderätt. Man får inte placera möbler eller annan utrustning på dessa ytor, fri passage skall kunna ske.
 55. Återvinning/avfallshantering: Föreningen har ett modernt återvinningsrum i markplan med dagsljus. Detta är placerat i porten till gården vid Celsiusgatan.
 56. Vindsförråd: Ingår till nästan samtliga bostadsrätter (kontrolleras med säljare).
 57. Källarförråd: Ingår till nästan samtliga bostadsrätter (kontrolleras med säljare).
 58. Balkonger: Finns på de flesta bostadsrätter mot Föreningsgatan. Även en del av Celsiusgatan 13 C och Bertrandsgatan 2 C har tillgång till balkong. Samtliga balkonger är ej inglasade då det inte passar in i profilen av huset.

  Ekonomi
 59. Avgiftshöjningar/sänkningar:
  • 2004-10-01: +2.0%
  • 2011-04-01: +2.0%
  • 2012-04-01: +2.0%
  • 2015-04-01: +2.0%
  • 2016-01-01: +2.0%
  • 2018-01-01: +2.0%
  • 2020-01-01: +2.0%
  • 2023-01-01: +5.0%

  Beslutad höjning:
  • 2024-01-01: +18.0%
  Beslut om kommande höjningar sker under hösten då vi har brutet räkenskapsår (1 september till 31 augusti).

  Framtida avgiftshöjningar enligt långtidsbudget (*:
  • 2025-01-01: +5.0%
  • 2026-01-01: +5.0%
  • 2027-01-01: +5.0%
  (* Notera att det står varje styrelse fritt att besluta om avgiftshöjningar och sänkningar. Ovan angivna framtida förändringar är enligt föreningens långtidsbudget utifrån uppskattade driftkostnader, arbeten enligt underhållsplan, övriga planerade projekt och kan komma att ändras både upp och ned.

 60. Gemensamhetsdebitering (el och internet): Föreningen tillhandahåller bredband sedan 2012 till alla bostadsrätter till självkostnadspris (se internet ovan).
  Gemensamhetsel/enhetsmätning driftsattes 2012 och föreningen är numera den som fakturerar för elen till samtliga medlemmar (se el ovan). Vid överlåtelse regleras kvarvarande förbrukningsavgifter genom att HSB Malmö fakturerar säljaren detta i efterhand. Var noga med att ändra er folkbokföringsadress alternativt kontakta HSB Malmö för annan faktureringsadress.
 61. Kivra, e-faktura och autogiro: Via HSB Malmö och din internetbank erbjuder HSB Brf Eken enklare betalningsmöjlighet.

  Slutligen
 62. Vad vill vi lyfta fram med Brf Eken: Gemenskapen inom Brf Ekens medlemmar är en väsentlig punkt och med en vaktmästare som spindeln i nätet hålls en hög standard på huset. Att dessutom ha tillgång till en av Malmös finare gemenskapslokal (Ekroten) är ytterligare en anledning att välja Brf Eken som din framtida bostadsrättsförening.
 63. Boendepärm: Föreningen har en boendepärm som tillhör varje bostadsrätt, här hittar man det mesta och är till för att skapa en långtgående relation mellan föreningen och medlemmarna. Denna skall läsas av alla som är medlemmar och uppdelad i flera kapitel. Denna finns numera även digitalt för den som anser det vara smidigare.
 64. Badrum: Tänk på att badrum skall vara fackmannamässigt utfört och saknas dokumentation på detta kommer ett informationsdokument delas ut från föreningen till nye medlemmen. Vid äldre badrum måste stor försiktighet vidtas vid användande. Blir det en skada där skadan uppstått pga. dåligt fuktskydd kommer föreningen kräva ersättning för våra kostnader. Allt enligt § 36 i stadgarna.