Ritningar

Ritningar för samtliga lägenheter finns tillgängliga för mäklare. Tänk på att ritningar är hur lägenheten såg ut när husets byggdes. Förändringar gjorda i lägenheten av boende finns inte med utan får kontrolleras på plats. Tänk även på att skalan kan avvika från angivet då ritningarna är handritade samt inskannade från mikrofilm.

Föreningen tillhandahåller ritningarna i befintligt utförande och den som använder dem gör detta på egen risk och ansvar. Vi rekommenderar att kontrollmätning och syn på plats görs för verkligt utförande.