Förtroendevalda, årsredovisningar, stadgar, trivselregler, boendeinformation (fd. Boendepärm)

Förtroendevalda

Ny styrelse väljs i februari och aktuella förtroendevalda hittar du under boende och sedan förtroendevalda.

 

Årsredovisningar

Här hittar du föreningens årsredovisningar. I Brf Eken är vårt mål att ekonomin ska vara balanserad, en rimlig årlig avbetalning på lån och rustad för framtiden, med bl.a. en genomarbetad underhållsplan. Föreningen har brutet räkenskapsår (september-augusti) och årsredovisningen fastställs på årsmötet, normalt under februari.

 

Årsredovisningar

 

Stadgar

Föreningens stadgar kungjorda av Bolagsverket 2018-10-05.

 

Stadgar

 

Trivselregler och policys

Som de flesta andra föreningar har även Brf. Eken trivselregler som man har att förhålla sig till när man bor i föreningen. Du hittar aktuella trivselregler och policy här.

 

Boendeinformation

Vi har under rubriken Boendeinformation (fd. Boendepärm) samlat information, regler och andra upplysningar som är knutna till boendet. Tidigare har detta skett i en pärm men för att göra det lättare att komma åt för våra boende och hålla informationen uppdaterad finns motsvarade numera på föreningens hemsida. Om köparen fortfarande önskar en fysik pärm tillhandahålls medlemmen detta. Nya medlemmar informeras på välkomstmötet om Boendeinformationen och vad den innehåller.

Boendeinformation finns under fliken boende men är lösenordskyddat, önskar du som mäklare åtkomst till denna så kontakta styrelsen.