Nyhetsbrev Oktober

Hej allihopa!

Nu när vintern är på gång så kommer många vilja använda levande ljus i lägenheterna. För allas gemensamma säkerhet så kan vi dra igenom en liten påminnelse:

Kontrollera brandvarnaren var tredje månad och byt batteriet en gång om året, har du inte gjort det på länge är det kanske dags nu. Föreningen erbjuder inte nya batterier men om du har svårt att nå brandvarnaren kan vi hjälpa till med bytet.

Förutom brandvarnare så har föreningen gett alla lägenheter en brandfilt och brandsläckare för att öka säkerheten vid eventuell brand. Det kan vara en god idé att leta upp dem för att kontrollera att de inte är skadade och för att friska upp minnet var de är förvarade om olyckan är framme.

Använd gärna batteridrivna ljus men bara om de är CE-märkta.

Ställ inte ljus för tätt ihop, undvik ljusstakar i brandfarliga material, dekorera inte ljusstakar med brandfarliga material och viktigast av allt, lämna aldrig levande ljus utan uppsikt!

Rengör runt om spisen ofta för att förhindra spisbränder och släck oljebränder med lock, aldrig vatten.

Tänk på att trapphuset och gångarna på vind och i källare är utrymningsvägar och får inte blockeras av barnvagnar, cyklar, rullatorer osv.

Det finns mer information om vad som gäller i huset på vår hemsida!

Passagesystemet:

Vi är enligt våra underlag klara med utdelningen av taggar till det nya passagesystemet nu och har meddelat Lås & Larm att de nu kan ta över planeringen med bytet, de kommer sätta upp information när det är dags.

Höjning av avgifter:

Från och med 1a januari kommer månadsavgiften höjas med 5% för att täcka de ökade kostnaderna föreningen har. Styrelsen kommer självklart följa upp budgeten kontinuerligt och justera månadsavgiften efter våra verkliga kostnader framöver.

När det gäller elpriset kommer vi omedelbart höja priset från 1.50 kr/kWh till 2.25 kr/kWh. Detta är baserat på de senaste elfakturorna vi fått. Styrelsen kommer följa elpriset i framtiden och justera upp och ner kontinuerligt så att vi hamnar så nära som möjligt vad elen faktiskt kostar.

Vi har bergvärme i huset och kommer inte påverkas av höjningen av fjärrvärmepriset, det är även därför vi har en relativ låg kostnad på uppvärmningen i huset. Men alla borde göra vad de kan för att minska på elförbrukningen för att gemensamt hålla elkostnaderna nere, undvik att använda hissarna, tvätta/diska med fulla maskiner, släck när ni inte är i rummen eller inte är hemma, vädra inte för länge, du byter effektivt ut luften i hela lägenheten på 5 minuter med korsdrag. Om temperaturen i lägenheten sänks så ökar värmen i elementen för att hålla en förinställd temperatur och önskar någon sova med ett öppet fönster så stäng isåfall av elementen. Led-lampor är standard i byggnaden, det gör en stor skillnad även i lägenheterna. Koppla ur elektronik som inte används. Styrelsen ska se på hur vi i övrigt kan minska förbrukningen av el, har ni förslag tar vi väldigt gärna emot dem på mail!