Justering av elpris

Styrelsen har beslutat att höja priset för den el som föreningen fakturerar medlemmarna via avgiftsavin.

Från den 1:a januari 2022 kommer elen kosta 1.50 kr/kWh inkl. moms (en ökning med 10 öre från 1.40 kr/kWh), inga fasta avgifter tillkommer som tidigare.

Anledningen till justeringen är att den senaste tidens pristurbulens. Föreningen har upphandlat el via avtal med HSB Malmö tillsammans med andra föreningar. Vi har en mix av olika bindningar på avtalen och har kunnat undvika de mest extrema pristopparna men en generellt ökande prisbild har fått genomslag i våra elkostnader. Även ökande skatter och avgifter på el och överföring påverkar priset. Det justerade priset kommer finnas med på era avier som skickas ut i slutet på mars och då gälla el förbrukad under januari och framåt.

Om ni har några frågor kring om denna förändring eller hur föreningen arbetar med el-frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Mvh Styrelsen i HSB Brf Eken i Malmö